Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal. 2020. № 4(36). P. 117—123

 

03.00.00 BIOLOGICAL SCIENCES

UDC 581.9+581.524.4(470.55+470.56)

Golovanov Yaroslav Mikhailovich, Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher
South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Scientific Centre of Russian Academy of Sciences
Abramova Larisa Mikhailovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Chief Researcher
South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Scientific Centre of Russian Academy of Sciences

 

MATERIALS TO THE BLACK LISTS OF ORENBURG AND CHELYABINSK REGIONS. MESSAGE 2

Abstract

“Black books” and “Black lists” of invasive plants inform the public about the threat of biological invasions (invasion of ecosystems by alien species of plants or animals causing their indigenous transformation, biological pollution and reduction of natural biological diversity). Earlier, we published a preliminary “black list” of invasive plant species of the Orenburg region and information on new records of invasive species. This article presents the results of studies of alien plant species 2019—2020 in the Orenburg region, as well as in the adjacent areas of the Chelyabinsk region. The article provides the information on 76 localities of 13 invasive plant species: Bassia scoparia, Centaurea diffusa, Collomia linearis, Echinocystis lobata, Elaeagnus angustifolia, E. rhamnoides, Hordeum jubatum, Iva xanthiifolia, Onopordum acanthium, Rhaponticum repens, Sisymbrium volgense, Urtica cannabina, Xanthium albinum. Five more species belong to category 1 of invasion status (transformers) and 1 species is typed as a quarantine one.

Key words

Invasive plant species, transformers, localilties, Southern Urals, Orenburg region, Chelyabinsk region.

DOI: https://doi.org/10.32516/2303-9922.2020.36.4

The full text of the article PDF (Russian)

 

References

1. Abramova L. M., Golovanov Ya. M. Invazivnye rasteniya Respubliki Bashkortostan: “chernyi spisok”, bibliografiya [Invasive plants of the Republic of Bashkortostan: “blacklist”, publications and reports]. Izvestiya Ufimskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk — Proceedings of the RAS Ufa Scientific Centre, 2016, no. 2, pp. 54—61. (In Russian)
2. Abramova L. M., Golovanov Ya. M., Khaziakhmetov R. M. Invazivnye rasteniya Orenburgskoi oblasti [Invasive plants in the Orenburg region]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2017, no. 1 (63), pp. 184—186. (In Russian)
3. Baranova O. G., Bralgina E. N., Koldomova E. A., Markova E. M., Puzyrev A. N. Chernaya kniga flory Udmurtskoi Respubliki [The Black Book of Flora of the Udmurt Republic]. Izhevsk, In-t komp’yuternykh issledovanii Publ., 2016. 68 p. (In Russian)
4. Vinogradova Yu. K., Abramova L. M., Akatova T. V., Anenkhonov O. A., Ankipovich E. S., Antipova E. M., Antonova L. A., Afanas’ev V. E., Bagrikova N. A., Baranova O. G., Borisova E. A., Borisova M. A., Bochkin V. D., Bulanyi Yu. I., Verkhozina A. V., Vladimirov D. R., Grigor’evskaya A. Ya., Efremov A. N., Maiorov S. R., Zykova E. Yu. [et al.]. “Chernaya sotnya” invazionnykh rastenii Rossii [“Black Hundred” of invasive plants in Russia]. Sovet botanicheskikh sadov stran SNG pri Mezhdunarodnoi assotsiatsii akademii nauk [Council of Botanical Gardens of the CIS countries at the International Association of Academies of Sciences]. 2015, no. 27, pp. 85—89. (In Russian)
5. Vinogradova Yu. K., Maiorov S. R., Notov A. A. Chernaya kniga flory Tverskoi oblasti: chuzherodnye vidy v ekosistemakh Tverskogo regiona [The Black Book of flora of the Tver region: alien species in the ecosystems of the Tver region]. Moscow, T-vo nauch. izdanii KMK Publ., 2011. 292 p. (In Russian)
6. Vinogradova Yu. K., Maiorov S. R., Khorun L. V. Chernaya kniga flory Srednei Rossii [The Black Book of the Central Russia flora]. Moscow, GEOS Publ., 2010. 494 p. (In Russian)
7. Golovanov Ya. M., Abramova L. M. Materialy k spisku invazionnykh rastenii flory Orenburgskoi oblasti. Soobshchenie 1 [Materials to the list of invasive species of Orenburg region flora. Message 1]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Elektronnyi nauchnyi zhurnal — Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal, 2019, no. 1 (29), pp. 1—10. Available at: http://vestospu.ru/archive/2019/articles/1_29_2019.pdf. DOI: 10.32516/2303-9922.2019.29.1. (In Russian)
8. Dgebuadze Yu. Yu. Chuzherodnye vidy v Golarktike: nekotorye rezul’taty i perspektivy issledovanii [Invasions of alien species in Holarctic: some results and perspective of investigations]. Rossiiskii zhurnal biologicheskikh invazii — Russian Journal of Biological Invasions, 2014, vol. 7, no. 1, pp. 2—8. (In Russian)
9. Vasyutin A. S., Smetnik A. I., Mordkovich Ya. B. [et al.] Karantin rastenii v Rossiiskoi Federatsii [Plant quarantine in the Russian Federation]. Moscow, Kolos Publ., 2001. 376 p. (In Russian)
10. Kulikov P. V. Konspekt flory Chelyabinskoi oblasti (sosudistye rasteniya) [Abstract of the flora of the Chelyabinsk region (vascular plants)]. Yekaterinburg, Geotur Publ., 2005. 537 p. (In Russian)
11. Kulikov P. V. Opredelitel’ sosudistykh rastenii Chelyabinskoi oblasti [Identification guide to vascular plants of the Chelyabinsk region]. Yekaterinburg, UrO RAN Publ., 2010. 964 p. (In Russian)
12. Notov A. A., Vinogradova Yu. K., Maiorov S. R. Metodicheskie aspekty sozdaniya regional’nykh “chernykh spiskov” [Methodological aspects of creating regional “black lists”]. Izuchenie i okhrana flory Srednei Rossii: materialy VII nauchnogo soveshchaniya po flore Srednei Rossii [Study and protection of the flora of Central Russia. Proceed. of the VII scientific meeting on the flora of Central Russia]. Moscow, Bot. sad Mosk. gos. un-ta Publ., 2011, pp. 103—109. (In Russian)
13. Pavleichik V. M. Novye dannye ob areale invazivnogo vida Hordeum jubatum L. na Yuzhnom Urale i v Predural’e [New data on the range of the invasive species Hordeum jubatum L. in the Southern Urals and in the Cis-Urals]. Stepi Severnoi Evrazii: materialy VII Mezhdunar. simpoziuma [Steppes of Northern Eurasia. Proceed. of the VII Internat. symposium]. Orenburg, 2015, pp. 601—603. (In Russian)
14. Pikalova E. V. Rasprostranenie i morfometriya Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen i Ambrosia trifida L. v tsentral’nykh raionakh Orenburgskoi oblasti [Distribution and morphometry of Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen and Ambrosia trifida L. in the Central districts of the Orenburg region]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Elektronnyi nauchnyi zhurnal — Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal, 2019, no. 1 (29), pp. 22—29. Available at: http://vestospu.ru/archive/2019/articles/3_29_2019.pdf. DOI: 10.32516/2303-9922.2019.29.3. (In Russian)
15. Pikalova E. V., Abramova L. M. K biologii Ambrosia trifida L. v poimennykh i ruderal’nykh mestoobitaniyakh yuzhnogo Predural’ya (Orenburgskaya oblast’) [To the biology of Ambrosia trifida L. in the floodplain and ruderal habitats of the Southern Cis-Urals (Orenburg region)]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. Biologiya. Nauki o Zemle — Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences, 2014, no. 1, pp. 160—165. (In Russian)
16. Ryabinina Z. N., Knyazev M. S. Opredelitel’ sosudistykh rastenii Orenburgskoi oblasti [Identification guide to vascular plants of the Orenburg region]. Moscow, T-vo nauch. izdanii KMK Publ., 2009. 758 p. (In Russian)
17. Senator S. A., Saksonov S. V., Vasyukov V. M., Rakov N. S. Invazionnye i potentsial’no invazionnye rasteniya Srednego Povolzh’ya [Invasive and potentially invasive plants of the middle Volga region]. Rossiiskii zhurnal biologicheskikh invazii — Russian Journal of Biological Invasions, 2017, vol. 10, no. 1, pp. 57—69. (In Russian)
18. Ebel’ A. L., Strel’nikova T. O., Kupriyanov A. N., Anenkhonov O. A., Ankipovich E. S. [et al.] Chernaya kniga flory Sibiri [The Black Book of Siberian flora]. Novosibirsk, Geo Publ., 2016. 439 p. (In Russian)
19. Abramova L. M., Pikalova E. V., Nurmieva S. V. Secondary range of Ambrosia trifida L. in the Southern Urals (Bashkortostan Republic and Orenburg Region). Skvortsovia, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 57—62.

 

Bibliography link to this article:

Golovanov Ya. M., Abramova L. M. Materials to the Black lists of Orenburg and Chelyabinsk regions. Message 2. Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal, 2020, no. 4 (36), pp. 117—123. DOI: https://doi.org/10.32516/2303-9922.2020.36.4.