Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal. 2020. № 4(36). P. 134—149

 

03.00.00 BIOLOGICAL SCIENCES

UDC 582.26/.263:502.75(470.56)

Ignatenko Marina Evgenyevna, Candidate of Biological Sciences, Senior researcher
Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis, Orenburg Federal Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Yatsenko-Stepanova Tatyana Nikolaevna, Doctor of Biological Sciences, Leading researcher
Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis, Orenburg Federal Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Kalmykova Olga Gennadyevna, Candidate of Biological Sciences, Senior researcher
Institute of Steppe, Orenburg Federal Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

 

ON THE ALGAE FLORA OF SOME NATURAL MONUMENTS OF THE ORENBURG REGION

Abstract

The article studies the flora of algae and cyanobacteria of 7 water bodies and watercourses of Orenburg region’s specially protected natural territories (Orenburg forest-steppe Zavolzhye — Severny, Abdulinsky, Buguruslansky districts). There are 193 algae species and intraspecies taxa belonging to 7 phyla (Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Charophyta, Ochrophyta, Miozoa (Dinophyceae), Cyanobacteria), 12 classes, 30 orders, 57 families and 109 genera. 19 new for the Orenburg region’s algae flora species and varieties of algae were found (Bacillariophyta — 10 taxa ranked below the genus, Chlorophyta — 5, Charophyta — 2, Euglenophyta — 2). A significant degree of algae flora specificity of the studied water bodies has been established. According to the saprobiological analysis water bodies and streams of protected areas of the Orenburg forest-steppe Zavolzhye are characterized as I—III quality classes, from extremely clean to satisfactory cleanliness.

Key words

Water bodies, water streams, algae, biodiversity, specially protected natural territories, Orenburg region.

DOI: https://doi.org/10.32516/2303-9922.2020.36.6

The full text of the article PDF (Russian)

 

References

1. Andreeva V. M. Pochvennye nepodvizhnye zelenye mikrovodorosli (Chlorophyta) evropeiskogo severa Rossii [Terrestrial nonmotile green microalgae (Chlorophyta) of Russian European North]. Novosti sistematiki nizshikh rastenii — Novitates Systematicae Plantarum non Vascularium, 2007, no. 41, pp. 3—14. (In Russian)
2. Bazhenova O. P., Shkilev T. E., Glushchenko A. M., Gul’chenko Ya. I., Kulikovskii M. S. Diatomovye vodorosli (Fragilariophyceae) v planktone srednego techeniya reki Irtysh [Diatoms (Fragilariophyceae) in the plankton of the Irtysh river middle course]. Botanicheskii zhurnal, 2017, no. 7, pp. 901—908. (In Russian)
3. Balonov I. M. Podgotovka diatomovykh i zolotistykh vodoroslei k elektronnoi mikroskopii [Preparation of diatoms and golden algae for electron microscopy]. Metodika izucheniya biogeotsenozov vnutrennikh vodoemov [Methods of studying biogeocenoses of inland water bodies]. Moscow, Nauka Publ., 1975, pp. 87—90. (In Russian)
4. Barinova S. S. Prostoi metod podgotovki postoyannykh preparatov diatomovykh i otsenka obiliya mikrovodoroslei v tselyakh bioindikatsii [A simple method for preparing permanent diatom slides and assessing the abundance of microalgae for bioindication]. Vodnye bioresursy i sreda obitaniya — Aquatic Bioresources & Environment, 2018, vol. 1, no. 3—4, pp. 56—62. (In Russian)
5. Barinova S. S., Medvedeva L. A., Anisimova O. V. Bioraznoobrazie vodoroslei-indikatorov okruzhayushchei sredy [Biodiversity of environmental indicator algae]. Tel-Aviv, Pilies Studio Publ., 2006. 498 p. (In Russian)
6. Bogdanov N. I. Biologicheskaya reabilitatsiya vodoemov. 3-e izd., dop. i pererab. [Biological rehabilitation of water bodies. 3 ed., add. and revised]. Penza, RIO PGSKhA Publ., 2008. 151 p. (In Russian)
7. Vodeneeva E. L., Yulova G. A., Okhapkin A. G. Evglenovye vodorosli vodoemov i vodotokov zapovednika “Kerzhenskii” [Euglenophyta from water bodies and streams of the Kerzhenskiy nature reserve]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo — Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, 2007, no. 3, pp. 109—112. (In Russian)
8. Gerasimova O. V. Vidovoi sostav vodoroslei vodoemov raznogo tipa Dneprovsko-Orel’skogo prirodnogo zapovednika (Ukraina) [Species composition of algae in water bodies of different types of the Dnieper-Orel nature reserve (Ukraine)]. Al’gologiya — Algology, 2006, vol. 16, no. 1, pp. 92—104. (In Russian)
9. Golovanov Ya. M., Abramova L. M. Melovye vozvyshennosti Orenburgskoi oblasti — unikal’nye mestoobitaniya redkikh vidov rastenii i rastitel’nykh soobshchestv [Cretaceous uplands of the Orenburg region — unique habitats of rare plant species and plant communities]. Aridnye ekosistemy — Arid Ecosystems, 2019, no. 2 (79), pp. 18—26. (In Russian)
10. Ignatenko M. E., Yatsenko-Stepanova T. N., Nemtseva N. V. Ekologicheskaya kharakteristika soobshchestv avtotrofnykh mikroorganizmov r. Tuzlukkol’ [Ecological characteristic of autotrophic microorganisms’ communities of the Tuzlukkol river]. Voda: khimiya i ekologiya, 2014, no. 11, pp. 62—68. (In Russian)
11. Kalmykova O. G., Vel’movskii P. V., Barbazyuk E. V., Kin N. O., Shiryaev A. G., Shiryaeva O. S., Shovkun D. F., Bakiev A. G., Gorelov R. A., Dusaeva G. Kh. Kompleksnaya otsenka znacheniya proektiruemogo regional’nogo pamyatnika prirody “Sergushkinskaya lesostep’” (Orenburgskaya oblast’) dlya sokhraneniya biologicheskogo i landshaftnogo raznoobraziya [Integrated value assessment of projected regional Sergushkino forest-steppe regional nature monument (Orenburg region) for conservation of biological and landscape diversity]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk — Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 108—112. (In Russian)
12. Kin N. O., Kalmykova O. G. O roli geologicheskikh pamyatnikov prirody v sokhranenii floristicheskogo raznoobraziya Orenburgskoi oblasti [On the role of geological natural monuments in the preservation of the floristic diversity of the Orenburg region]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta — Vestnik of the Orenburg State University, 2012, no. 6 (142), pp. 109—111. (In Russian)
13. Komulainen S. F. Fitoperifiton vodoemov i vodotokov zapovednika “Kivach” (Respublika Kareliya, Rossiya) [Phytoperiphyton of reservoirs and water streams of the Kivach reserve (Republic of Karelia, Russia)]. Nature Conservation Research. Zapovednaya nauka, 2018, no. 3 (3), pp. 46—60. DOI: 10.24189/ncr.2018.029. (In Russian)
14. Kostina N. V. Primenenie indeksov skhodstva i razlichiya dlya raionirovaniya territorii na osnove lokal’nykh flor [Indexes of similarity and dissimilarity for territory zoning based on local floras]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk — Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2013, no. 3 (7), pp. 2160—2168. (In Russian)
15. Kulikovskii M. S., Glushchenko A. M., Genkal S. I., Kuznetsov I. V. Opredelitel’ diatomovykh vodoroslei Rossii [Identification guide to diatoms of Russia]. Yaroslavl, Filigran’ Publ., 2016. 803 p. (In Russian)
16. Mikheeva T. M., Luk’yanova E. V. Napravlennost’ i kharakter mnogoletnikh izmenenii fitotsenoticheskoi struktury i pokazatelei kolichestvennogo razvitiya fitoplanktonnykh soobshchestv narochanskikh ozer v khode evolyutsii ikh troficheskogo statusa [Tendency and character of perennial changes in the phytocenotic structure and indicators of the quantitative development of phytoplankton communities in the Narochansk lakes during the evolution of their trophic status]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk — Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2006, vol. 8, no. 1, pp. 125—140. (In Russian)
17. Patova E. N., Novakovskaya I. V. Pochvennye vodorosli severo-vostoka evropeiskoi chasti Rossii [Soil algae of the Northeastern European Russia]. Novosti sistematiki nizshikh rastenii — Novitates Systematicae Plantarum non Vascularium, 2018, no. 52 (2), pp. 311—353. DOI: 10.31111/nsnr/2018.52.2.311. (In Russian)
18. Startseva N. A., Okhapkin A. G., Vodeneeva E. L., Ryabova A. A. Taksonomicheskaya i ekologo-geograficheskaya struktura fitoplanktona nekotorykh pravoberezhnykh malykh rek g. Nizhnego Novgoroda [Taxonomic and ecogeographic structure of phytoplankton in some small right-bank tributary rivers of the Volga in Nizhni Novgorod city]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo — Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, 2012, no. 2 (3), pp. 177—182. (In Russian)
19. Khaliullina L. Yu. Issledovanie fitoplanktona reki Stepnoi Zai (levyi pritok r. Kama, Respublika Tatarstan) [Research of phytoplankton of the river Stepnoy Zay (left tributary of the Kama river, Republic of Tatarstan)]. Voda: khimiya i ekologiya, 2018, no. 4-6, pp. 55—62. (In Russian)
20. Tsarenko P. M. Kratkii opredelitel’ khlorokokkovykh vodoroslei Ukrainskoi SSR [Brief identification guide to chlorococcal algae of the Ukrainian SSR]. Kiïv, Naukova dumka Publ., 1990. 208 p. (In Russian)
21. Chudaev D. A. Diatomovye vodorosli roda Navicula Teletskogo ozera (Altai) i nekotorykh rek ego basseina [Diatoms of the genus Navicula of Lake Teletskoye (Altai) and some rivers of its basin]. Novosti sistematiki nizshikh rastenii — Novitates Systematicae Plantarum non Vascularium, 2019, no. 53 (2), pp. 255—278. DOI: 10.31111/nsnr/2019.53.2.255. (In Russian)
22. Shagzhiev K. Sh., Elaev E. N., Babikov V. A., Chernykh V. N. Opyt raboty po inventarizatsii pamyatnikov prirody Buryatii [The nature monuments inventory experience in Buryatia]. Nauchnye trudy gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika “Prisurskii”, 2015, no. 30 (2), pp. 132—134. (In Russian)
23. Sharonova I. V., Il’ina V. N., Kurochkin A. S. Floristicheskii obzor nekotorykh pamyatnikov prirody Orenburgskoi oblasti v Syrtovom Zavolzh’e [Floristic review of some nature sanctuaries of the Orenburg region in Syrtovoe Zavolzhie]. Fitoraznoobrazie Vostochnoi Evropy — Phytodiversity of Eastern Europe, 2013, no. 7 (2), pp. 94—99. (In Russian)
24. Shitikov V. K., Rozenberg G. S., Zinchenko T. D. Kolichestvennaya gidroekologiya: metody sistemnoi identifikatsii [Quantitative hydroecology: methods of systemic identification]. Tolyatti, IEVB RAN Publ., 2003. 463 p. (In Russian)
25. Shkundina F. B., Poleva A. O., Zaripova R. T. Izmenenie ekologicheskogo sostoyaniya Yumaguzinskogo vodokhranilishcha posle stroitel’stva [Change of the ecological state of Umagusinskoe reservoir after building]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 11, Estestvennye nauki, 2016, no. 1 (15), pp. 53—61. DOI: 10.15688/jvolsu11.2016.1.6. (In Russian)
26. Yatsenko-Stepanova T. N., Ignatenko M. E., Nemtseva N. V. Al’goflora raznotipnykh vodoemov landshaftno-botanicheskogo pamyatnika prirody “Solenoe urochishche Tuzlukkol’” (Orenburgskaya oblast’) [The algal flora of the different-type water bodies in landscape and botanical nature monument “Tuzlukkol” (Orenburg region)]. Rastitel’nyi mir Aziatskoi Rossii — Plant Life of Asian Russia, 2014, no. 2 (14), pp. 3—8. (In Russian)
27. Yatsenko-Stepanova T. N., Ignatenko M. E., Selivanova E. A., Nemtseva N. V. Dopolnenie k al’goflore Orenburgskoi oblasti [Addition to the algal flora for Orenburg region]. Al’gologiya — Algology, 2015, vol. 25, no. 1, pp. 91—99. DOI: 10.15407/alg25.01.091. (In Russian)
28. Atici T., Tokatli C. Algal diversity and water quality assessment with cluster analysis of four freshwater lakes (Mogan, Abant, Karagol and Poyrazlar) of Turkey. Wulfenia, 2014, vol. 21, no. 4, pp. 155—169.
29. Bai C., Xu S., Fu X., Wang X., Tan D., Huang P. Evaluation of Water Quality by Environmental Factors and Phytoplankton Community in the Yongjiang River, China. Ecologia, 2016, no. 6, pp. 1—12. DOI: 10.3923/ecologia.2016.1.12.
30. Barinova S. Essential and Practical Bioindication Methods and Systems for the Water Quality Assessment. International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources, 2017, vol. 2, no. 3. DOI: 10.19080/IJESNR.2017.02.555588.
31. Barinova S. On the Classification of Water Quality from an Ecological Point of View. International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources, 2017, vol. 2, no. 2. DOI: 10.19080/IJESNR.2017.02.555581.
32. Barinova S., Smith T. Algae diversity and ecology during a summer assessment of water quality in the Abraham Lincoln Birthplace National Historical Park, USA. Diversity, 2019, no. 11, art. 206. DOI: 10.3390/d11110206.
33. Dembowska E. A., Mieszczankin T., Napiórkowski P. Changes of the phytoplankton community as symptoms of deterioration of water quality in a shallow lake. Environmental Monitoring and Assessment, 2018, vol. 190, art. 95. DOI: 10.1007/s10661-018-6465-1.
34. Gökçe D. Algae as an Indicator of Water Quality. Thajuddin N. (ed.). Algae: Organisms for Imminent Biotechnology. InTech, 2016. DOI: 10.5772/62916.
35. Guiry M. D., Guiry G. M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway, 2020. URL: http://www.algaebase.org.
36. John D. M., Brooks A. J., Whitton B. A. The Freshwater Algal Flora of the British Isles. An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae. 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/306176982_The_Freshwater_Algal_Flora_of_the_British_Isles_An_Identification_Guide_to_Freshwater_and_Terrestrial_Algae.
37. Kadam S. U., Kadam S. S., Babar Md. Phytoplankton diversity of reservoirs in Parbhani District, Maharashtra, India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2014, vol. 3, no. 8, pp. 459—466.
38. Kaparapu J., Geddada M. N. R. Seasonal Distribution of Phytoplankton in Riwada Reservoir, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India. Notulae Scientia Biologicae, 2013, vol. 5, no. 3, pp. 290—295. DOI: 10.15835/nsb539082.
39. Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. Teil 1—2. Süsswasserflora von Mitteleuropa, Bd. 19/1—19/2. München, Jena, Ficher Verlag, 1999–2005.
40. Kozak A., Gołdyn R., Dondajewska R. Phytoplankton Composition and Abundance in Restored Maltański Reservoir under the Influence of Physico-Chemical Variables and Zooplankton Grazing Pressure. PLoS ONE, 2015, vol. 10, no. 4. DOI: 10.1371/journal.pone.0124738.
41. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil. 1—4. Süßwasserflora von Mitteleuropa. Bd. 2/1—2/4. Stuttgart, Jena, Gustav Fisher Verlag, 1986–1991.
42. Özyalın S., Ustaoğlu M. R. Kemer Baraj Gölü (Aydın) Net Fitoplankton Kompozisyonunun İncelenmesi [Investigation of the net phytoplankton composition of Kemer Impoundment (Aydın)]. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 2008, vol. 25, no. 4, pp. 275—282. DOI: 10.12714/egejfas.2008.25.4.5000156608.
43. Paczuska B., Paczuski R. Small water ponds as reservoirs of algae biodiversity. International Journal of Oceanography and Hydrobiology, 2015, no. 4(44), pp. 480—486. DOI: 10.1515/ohs-2015-0045.
44. Sevindik T. O. Phytoplankton Composition of Çaygören Reservoir, Balikesir-Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2010, no. 10, pp. 295—304.
45. Sládeček V. System of water quality from the biological point of view. Ergebnisse der Limnologie, 1973, vol. 7, pp. 1—218.
46. Yakovenko V., Melnik S., Fedonenko E. Species Composition, Seasonal Dynamics and Distribution of Phytoplankton of the Zaporizke Reservoir. International Letters of Natural Sciences, 2017, vol. 62, pp. 1—10. DOI: 10.18052/www.scipress.com/ILNS.62.1.
47. Zhu G.-H., Wang C.-S., Liu Z.-S., Ohtani S. Studies on Species Composition of Phytoplankton in Fuxian Lake of Yunnan, China. Advanced Materials Research, 2013, vols. 807—809, pp. 1695—1701. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.807-809.1695.

 

Bibliography link to this article:

Ignatenko M. E., Yatsenko-Stepanova T. N., Kalmykova O. G. On the algae flora of some natural monuments of the Orenburg region. Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal, 2020, no. 4 (36), pp. 134—149. DOI: https://doi.org/10.32516/2303-9922.2020.36.6.